Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Marta Derlatka

PRAWO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu:

1. Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w szczególności prowadzeniem spraw dotyczących ustalenia wysokości świadczeń emerytalnych funkcjonariuszy (art. 15 – 15c ustawy powołanej powyżej)

2. Ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1643 ze zm.)

3. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.)

Zespół Kancelarii prowadzi obsługę prawną związków zawodowych służb mundurowych, opiniuje akty prawne dotyczące służb mundurowych, prowadzi sprawy sądowe poszczególnych funkcjonariuszy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, sprawy administracyjne i cywilne.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner