Kancelaria Adwokacka
Adwokat dr Marta Derlatka

Adw. dr Marta Derlatka

Adwokat dr Marta Derlatka

Prowadzi własną praktykę adwokacką. Specjalizuje się w sprawach konstytucyjnych (wnioski do Trybunału Konstytucyjnego wnioski, skargi konstytucyjne, skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich, inicjatywy obywatelskie), sprawach administracyjnych zakresu prawa pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, mobbing), prawa spółdzielczego (z zakresu windykacji należności, obsługi walnych zgromadzeń spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych). Prowadzi również obsługę prawną związków zawodowych i służb mundurowych.

Adwokat dr Marta Derlatka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w roku 2000. W latach 2000-2008 pracowała w Trybunale Konstytucyjnym. W latach 2009-2010 pracowała jako pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich. Dwukrotnie odbywała staże naukowe w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym w Karlsruhe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

W latach 2002 – 2016 była pracownikiem naukowym w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UKSW. W 2008 r. uzyskała stopień naukowy doktora. Obecnie prowadzi wykłady dla aplikantów adwokackich.

Adwokat dr Marta Derlatka jest autorką licznych artykułów naukowych poświęconych polskiemu i niemieckiemu sądownictwu konstytucyjnemu. W szczególności: monografii dotyczącej Skargi konstytucyjnej w Niemczech, Wprowadzenia do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 97 r., współautorką komentarza do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 97 r.)

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner